Pomáhejme společně

Zapojte se společně s námi do dražby originálních hraných dresů hráčů hokejového týmu Bílí Tygři Liberec.

Výtěžek charitativní aukce bude věnován MCU Koloseum, o.p.s. – chráněná dílna GASTRO na nákup konvektomatu.

Zapojit do aukce se můžete zde.

Příběh:

Naše organizace poskytuje chráněná pracovní místa osobám se zdravotním postižením (aktuálně 38 osob) z celkového počtu 57 zaměstnanců. Většina z těchto zaměstnanců pracuje v našem gastro provozu, zajištující výrobu a rozvozy obědů seniorům a osobám s oslabeným imunním systémem na území města Liberce.  

Naše společnost má mnoho let registrovanou sociální službu. Tým třinácti osobních asistentek poskytuje každodenní terénní službu seniorům a tělesně postiženým v rámci města.

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v rámci šíření COVID-19 a nových mutací spojených s nemocí a kritické situace trvající již skoro rok, se ze strany liberecké veřejnosti zvedla a nadále zvedá poptávka k využití služeb naší chráněné dílny – středisko GASTRO, zajištující přípravu jídel a dovozu obědů až do bytů libereckých seniorů ve věkové kategorii 60+, osob se zdravotním handicapem 18+, klientům diakonií a ostatních neziskových organizací. Týká se to, ale i pracujících rodičů, kteří jsou nuceni chodit do zaměstnání a potřebují dětem, které jsou doma na online výuce, zajistit každodenní plnohodnotné teplé obědy.

Poptávka a realizace odběru jídel se navýšila o 38 %, než tomu bylo před vyhlášením celoplošných nařízení a začátkem epidemie. V současné době připravujeme 360 jídel a počty na základě poptávky lze navýšit. Pod vedením zkušeného šéfkuchaře Davida Myslikovjana připravuje tým chráněné dílny GASTRO každý den tři hotová jídla plus tzv. šetřící dietu. Naši OZP zaměstnanci se snaží svoji práci dělat poctivě a naše organizace je hrdá, že jim stále můžeme poskytovat práci a realizovat služby potřebným, ač se jako organizace potýkáme s finanční krizí.

Aktuálně nás trápí velmi špatný technický stav dosluhujících kuchyňských spotřebičů. Některé má naše společnost ve vlastnictví i více než 21 roků, pocházející z první poloviny osmdesátých let. Aktuálně to cítíme ve věci využití jednoho z nejdůležitějších kuchyňských spotřebičů, a to je konvektomat (pohybující se v cenové nabídce od 119.000 Kč).

Vedení společnosti každý měsíc preferuje, aby bylo na mzdy zaměstnancům výše uvedených skupin a musíme přiznat, že aktuálně na zakoupení tohoto důležitého spotřebiče bohužel nemáme finanční rezervu, přestože vnímáme nutnost této koupě.

CÍTÍME SE ZODPOVĚDNĚ VŮČI NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM A KLIENTŮM, kteří jsou na našich činnostech závislý.

POSLÁNÍ POSKYTOVÁNÍ NAŠÍ SLUŽBY

Nákupem konvektomatu dojde ke zlepšení přípravy jídel. Výroba a dovoz obědů, rautů, občerstvení má pro MCU KOLOSEUM, obecně prospěšná společnost dvě velmi důležité funkce.

PRIMÁRNÍ poslání zajistit práci našim zdravotně postiženým pracovníkům.

SEKUNDÁRNÍ poskytnout kvalitní, zdravé a pravidelné stravování, seniorům, osobám s oslabenou imunitou, diakoniím, potřebným a dalším zájemcům na území celého města Liberce.