Dotace EU

Dotace_EU

Název projektu: Energetická soběstačnost – akumulace el. energie pro vlastní potřebu

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_242/0018487

Žadatel: AUTOTREND, spol. s r.o.

Název dotačního programu: Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie IV. výzva

Termín realizace: 06. 10. 2020 – 23. 06. 2021

Způsobilé výdaje: 2 990 760 Kč

Dotace: 2 093 532 Kč

Za finanční podpory EU, poskytnuté prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu byla pořízena nová inovační a vysoce efektivní technologie, bateriový modulační systém s kapacitou 160 kW včetně řídícího a dohledového systému, která umožňuje optimalizovat velikost jističe a rezervovaného příkonu elektrické energie. Akumulovaná elektrická energie je spotřebovávána zejména v době nepravidelných energetických špiček, kdy by docházelo zapojením energeticky náročných zařízení (spotřebičů) k překročení hodnoty jističe nebo rezervované kapacity elektrické energie. Instalovaný bateriový systém včetně SW a ovládání je schopno vyhodnocovat náběhy a spotřeby provozů tak, aby se vždy vyhodnotil zdroj odběru el. energie, který je baterie, pokud by odběr přesáhl hodnotu jističe nebo rezervované kapacity, a nebo síť, pokud by odběr nedosahoval výše jističe nebo rezervovaného příkonu. Realizací projektu také dochází k vyvažování zátěže na přípojce.

Akumulace elektrické energie vede tímto způsobem k podstatné úspoře provozních nákladů za spotřebovanou elektrickou energii. Tento projekt je udržitelný i z dlouhodobého hlediska.